Spelregels schatjacht voor een hoofdprijs

De volgende spelregels zijn een richtlijn waar per schatjacht, indien duidelijk vermeld van afgeweken kan worden. Bij onduidelijkheid kan je altijd direct met de organisator contact opnemen (info@moderntreasurehunt.nl). Uiteindelijk bepaalt de organisator of een regel al dan niet goed toegepast is.Deelname:

 • Groepsgrootte voor deelname wordt per schatjacht vermeld op de overzichtspagina van de schatjacht. Deelname kan bestaan uit 1 of 2 deelnemers per inschrijving.
 • Deelnemers die individueel meedoen moeten minimaal 16 jaar zijn. Indien een deelnemer nog geen 18 jaar is op de dag van de schatjacht, dan moet de deelnemer toestemming hebben van een ouder/verzorger.
 • Indien bij een schatjacht deelname met een duo is toegestaan, dan kan een deelnemer al meedoen vanaf 12 jaar mits het andere teamlid minimaal 18 jaar is en er toestemming is van een ouder/verzorger.
 • Deelname is vanaf 18 jaar altijd toegestaan zonder toestemming van een ouder/verzorger.

Duur:

 • De begintijd en de maximale eindtijd staat altijd vernoemd op de overzichtspagina van de betreffende schatjacht. Bij meerdaagse schatjachten dienen de deelnemers zelf voor onderdak te zorgen.
 • De maximale eindtijd hoeft niet altijd gehaald te worden. Zodra één van de deelnemers de schat gevonden heeft, dan is de schatjacht officieel voorbij.
 • Deelnemers mogen voor de eigen uitdaging de nog resterende opdrachten/aanwijzingen proberen op te lossen, echter dit gaat dan buiten de organisatie van de schatjacht om.
 • Zodra de schat gevonden is krijgen alle deelnemers een melding en een uitnodiging om naar de prijsuitreiking te komen. (dit gaat via whatsapp waarbij alle deelnemers aan een whatsappgroep voor de betreffende schatjacht toegevoegd worden)

Inschrijfgeld:

 • Het inschrijfgeld kan per schatjacht anders zijn en staat vermeld op de overzichtspagina van de betreffende schatjacht.
 • Het inschrijfgeld is per inschrijving, waarbij een inschrijving uit 1 of 2 personen kan bestaan. Een individuele deelnemer betaalt € 15,- en een team van twee betaalt gezamenlijk ook € 20,-)
 • Indien op de overzichtspagina van de betreffende schatjacht vermeld staat dat er een BONUS is, dan kan de deelnemer kiezen om hieraan mee te doen.
 • Op de overzichtspagina van de betreffende schatjacht staat dan vermeld hoe hoog het extra inschrijfgeld per inschrijving is om in aanmerking te komen voor de BONUS.
 • De BONUS kan alleen gewonnen worden door de snelste schatzoeker (schatzoekers als er een team gewonnen heeft) als deze bij de aanmelding ook het inschrijfgeld voor de BONUS betaald heeft.
 • De hoogte van de BONUS wordt bepaald door het aantal aanmeldingen die gekozen hebben om mee te dingen naar de BONUS. 75% van het extra inschrijfgeld voor de BONUS gaat in de BONUS-pot van de betreffende schatjacht. (Voorbeeld: als er 100 deelnemers zijn die voor de bonus gaan en per aanmelding is het extra bedrag € 10,- , dan komt er 75% x (100 x € 10,-) = € 750,- in de BONUS-pot.)
 • Als de snelste schatzoeker van de betreffende schatjacht niet meedingt naar de BONUS, dan gaat het bedrag dat in de BONUS-pot zit automatisch door naar de BONUS pot van de eerst volgende schatjacht die in dezelfde provincie gehouden wordt.

Tijdens de schatjacht:

 • Heb respect voor de andere deelnemers.
 • Wacht op je beurt als je op een bepaalde locatie een actie moet uitvoeren en er is of zijn andere deelnemers voor je.
 • Op de overzichtspagina van de betreffende schatjacht staat het toegestane vervoersmiddel vermeld. Dit kan zijn:
  • te voet
  • fiets (LET OP! geen e-bike)
  • vrije keuze
 • Houd je altijd aan de verkeersregels en andere Nederlandse wetgeving.
 • Gebruik van hulpmiddelen is toegestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
  • smartphone, laptop of tablet met internetverbinding
  • geld (bij sommige schatjachten is zakgeld een vereiste, dit bedrag staat vernoemd op de overzichtspagina van de betreffende schatjacht)
  • schaar
  • touw
  • papier
  • potlood
  • al het andere tenzij nadrukkelijk vermeld
  • bij twijfel beslist de organisator
 • Samenwerken met andere deelnemers is toegestaan tot de laatste opdracht. De schat kan maar door 1 team/individu gewonnen worden.
 • Deelnemers dienen altijd zelf voor eten en drinken te zorgen.

Algemeen:

 • De deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor lichamelijk letsel en het kwijtraken van of schade aan goederen, mits de organisatie aantoonbare grove nalatigheid aangerekend kan worden.
 • In het geval de bovenstaande spelregels geen duidelijkheid geven ten aanzien van onvoorziene voorvallen, dan zal er altijd overleg plaatsvinden tussen de betrokken deelnemer(s), waarbij de uiteindelijke beslissing altijd bij de organisator ligt.